مزایای تور مجازی برای مشاوران و مدیران آژانس های املاککمک به فروش سریعتر یا اجاره ملک بهتر


صرفه جویی در وقت و هزینه


دسترسی ۲۴ ساعته به ملک


اجتناب از بازدید مستقیم افراد نا خواسته


امنیت بیشتر فایل های شخصی مشاور


ایجاد آگهی های معتبر و حرفه ای تر و به واسطه آن افزایش تعداد بازدید و تماس


کمک به انحصاری شدن فایل ملک برای مشاور


احترام به زمان مشتری و به طبع آن رضایت مندی بیشتر مشتری


افزایش میزان فروش


بررسی و تحلیل بهتر عملکرد مشاورین توسط مدیر آژانس


ساخت و اشتراک آسان و عدم نیاز به مهارت های عکاسی

مزایا تور مجازی برای پلت فرم هاکاهش آگهی های تقلبی


جذابیت بیشتر آگهی و جذب مخاطب بیشتر


به طور کل افزایش 20 درصدی رتبه گوگل


ایجاد مزیت رقابتی


سازگاری با گوشی های هوشمند


افزایش زمان ماندگاری در سایت، کاهش Bounce rate، کاهش نرخ بازگشت به سایت


افزایش نرخ بازدید، تماس و فروش آگهی ها و به طبع آن افزایش اثر شبکه ای ، ارزشمندتر شدن برند، وفاداری بیشتر مشتریان و در نهایت افزایش درآمد

مزایا تور مجازی برای مردمبازدید مجازی قبل از بازدید حضوری و انتخاب فایل های منتخب برای بازدید حضوری


صرفه جویی در زمان و هزینه


ایجاد مزاحمت کمتر برای فروشندگان و صاحبان املاک


جلوگیری از برخی سواستفاده ها نظیر سرقت


سازگاری با گوشی های هوشمند


تسریع در روند معامله به واسطه تسریع در روند بازدید ملک


کاهش آگهی های تقلبی ، تکراری یا غیر واقعی


ارزیابی نسبی عملکرد مشاوران به واسطه داده های آماری موجود در هر لینک تور مجازی