1- در گام نخست لینک زیر را به انتهای تگ body اضافه نمایید.

<script src="https://vrhouse.ir/vrhouse.embed.min.js"></script>

2- سپس از یک تگ div یا iframe در هر کجای پیج که میخواهید لینک نمایش داده شود به صورت زیر استفاده کنید.

<div class="vrhouse" link="https://vr.vrhouse.ir/sample" style="height:598px;"></div>

<iframe src="https://vr.vrhouse.ir/sample" class="w-100 border-0" allow="fullscreen" style="height:598px;width:100%;"></iframe>
به چند نکته مهم توجه نمایید