انواع بسته های اپلیکیشن مسکن مجازی، بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

خودت بساز

9 هزار تومان

عکاسی توسط کاربر با استفاده از اپلیکیشن مسکن مجازی vrhouse
camera camera

فیچر اصلی

 • امکان اشتراک و درج در هر کجا

 • پلان مهندسی 25 هزار تومان

 • خروجی ویدئو

 • پنل مدیریت آژانس

 • سنجش فایلینگ ها

جزییات

ما بسازیم

شروع از 200 هزار تومان

عکاسی توسط عکاسان ما با استفاده از دوربین های 360 درجه
camera

فیچر اصلی

 • امکان اشتراک و درج در هر کجا

 • خروجی ویدئو

 • پنل مدیریت آژانس

 • سنجش فایلینگ ها

 • پلان مهندسی

 • مدل سه بعدی

 • ابزار اندازه گیری

 • فایل مدل سه بعدی

 • امکان پیمایش در تور مجازی

جزییات

حرفه ای بسازیم

شروع از600 هزار تومان

عکاسی توسط عکاسان ما با استفاده از دوربین های حرفه ای
camera

فیچر اصلی

 • امکان اشتراک و درج در هر کجا

 • خروجی ویدئو

 • پنل مدیریت آژانس

 • سنجش فایلینگ ها

 • پلان مهندسی

 • مدل سه بعدی

 • ابزار اندازه گیری

 • فایل مدل سه بعدی

 • ساخت تیزر

 • امکان تگ گذاری

 • امکان پیمایش در تور مجازی

جزییات