نحوه عکسبرداری

نحوه عکسبرداری

نکات و نحوه عکسبرداری با دوربین 360


دوربین باید حتما روی سه پایه و به صورت کاملا عمودی قرار گیرد.
plan1

ارتفاع لنز از کف باید همیشه مقدار ثابت باشد. این مقدار ثابت را باید در هنگام ساخت ملک به درستی وارد نمایید.
plan1

برای همه اتاق ها حداقل باید یک عکس از وسط اتاق گرفته شود.
plan1

هر نقطه عکسبرداری باید حداقل از یک نقطه دیگر قابل مشاهده باشد.
plan1

هنگام عکسبرداری تمام درب ها باید باز باشد.
plan1

در صورت بزرگ بودن اتاق بایستی از آن چند بار در زوایای مختلف عکسبرداری شود به طوری که همه قسمت های آن دیده شود.
plan1

جهت افزایش دقت در صورتی که در میان دو نقطه عکسبرداری مانعی وجود داشت از اطراف آن عکسبرداری شود به صورتی که تمامی زوایای آن در مجموع عکس ها دیده شود.
plan1

نکته مهم: عکس هایی که از گالری انتخاب می شوند نیز باید حتما با دوربین های 360 درجه گرفته شده باشند و در شرایط قبل صدق کنند.
plan1