نحوه اضافه نمودن لینک های اپلیکیشن VrHouse به سایت

1- در گام نخست لینک زیر را به انتهای تگ body اضافه نمایید


2- سپس از یک تگ div در هر کجای پیج که میخواهید لینک نمایش داده شود به صورت زیر استفاده کنید


به چند نکته مهم توجه نمایید