حرفه ای بسازیم

اکازیون

600

هزار تومان
 • تا 250 متر

 • خروجی ویدئو

 • پنل مدیریت آژانس

 • امکان سنجش فایلینگ ها

 • ابزار اندازه گیری

 • ساخت تیزر

 • تگ گذاری

 • پلان مهندسی

 • مدل سه بعدی

 • فایل مدل سه بعدی 50 هزار تومان

 • درج لگو ماهیانه 300 هزار تومان

 • Iframe ماهیانه 200 هزار تومان

لاکچری

800

هزار تومان
 • 250 تا 400 متر

 • خروجی ویدئو

 • پنل مدیریت آژانس

 • امکان سنجش فایلینگ ها

 • ابزار اندازه گیری

 • ساخت تیزر

 • تگ گذاری

 • پلان مهندسی

 • مدل سه بعدی

 • فایل مدل سه بعدی 100 هزار تومان

 • درج لگو ماهیانه 300 هزار تومان

 • Iframe ماهیانه 200 هزار تومان
وی آی پی

با ما تماس بگیرید.


 • 400 متر به بالا

 • خروجی ویدئو

 • پنل مدیریت آژانس

 • امکان سنجش فایلینگ ها

 • ابزار اندازه گیری

 • ساخت تیزر

 • تگ گذاری

 • پلان مهندسی

 • مدل سه بعدی

 • فایل مدل سه بعدی

 • درج لگو

 • Iframe

برای سفارش بسته مورد نظر با شماره زیر تماس بگیرید

021-54908