خودت بساز

اپلیکیشن را به صورت رایگان از گوگل پلی و اپ استور نصب و استفاده نمایید:

Google Play App Store
مشاور آژانس
اکازیون

۱۷۰

هزار تومان
 • تعداد تمدید: ۱۰

 • هزینه پلان مهندسی اضافی: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • حداکثر تعداد مجاز عکس هر تور مجازی: ۵۰

 • تعداد خدمات ابری: ۵

 • تعداد پلان مهندسی: ۲

 • هزینه تمدید اضافی : ۲,۰۰۰ تومان

 • هزینه پلان ۳بعدی : ۳۰,۰۰۰ تومان

 • تعداد پلان ۳بعدی : ۳

لاکچری

۳۶۰

هزار تومان
 • تعداد تمدید: ۲۰

 • هزینه پلان مهندسی اضافی: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • حداکثر تعداد مجاز عکس هر تور مجازی: ۵۰

 • تعداد خدمات ابری: ۱۰

 • تعداد پلان مهندسی: ۳

 • هزینه تمدید اضافی : ۲,۰۰۰ تومان

 • هزینه پلان ۳بعدی : ۳۰,۰۰۰ تومان

 • تعداد پلان ۳بعدی : ۷

وی آی پی

۷۴۰

هزار تومان
 • تعداد تمدید: ۴۰

 • هزینه پلان مهندسی اضافی: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • حداکثر تعداد مجاز عکس هر تور مجازی: ۵۰

 • تعداد خدمات ابری: ۲۰

 • تعداد پلان مهندسی: ۵

 • هزینه تمدید اضافی : ۲,۰۰۰ تومان

 • هزینه پلان ۳بعدی : ۳۰,۰۰۰ تومان

 • تعداد پلان ۳بعدی : ۱۵