خودت بساز

اپلیکیشن را به صورت رایگان از گوگل پلی و اپ استور نصب و استفاده نمایید:

Google Play Sibche
مشاور آژانس
اکازیون

45

هزار تومان
 • تعداد تمدید: 1

 • هزینه پلان مهندسی اضافی: 9,500 تومان

 • حداکثر تعداد مجاز عکس هر تور مجازی: 30

 • تعداد خدمات ابری: 5

 • تعداد پلان مهندسی: 1

 • هزینه تمدید اضافی : 2,000 تومان

لاکچری

90

هزار تومان
 • تعداد تمدید: 3

 • هزینه پلان مهندسی اضافی: 9,500 تومان

 • حداکثر تعداد مجاز عکس هر تور مجازی: 30

 • تعداد خدمات ابری: 10

 • تعداد پلان مهندسی: 3

 • هزینه تمدید اضافی : 2,000 تومان

وی آی پی

175

هزار تومان
 • تعداد تمدید: 5

 • هزینه پلان مهندسی اضافی: 9,500 تومان

 • حداکثر تعداد مجاز عکس هر تور مجازی: 30

 • تعداد خدمات ابری: 20

 • تعداد پلان مهندسی: 5

 • هزینه تمدید اضافی : 2,000 تومان