فعال نمودن نمایش دوچشمی
جهت مشاهده در حال دو چشمی ، به عینک VRنیاز دارید
فعال نمودن نمایش تک چشمی
برای مشاهده بهتر عکس ها لطفا گوشی خود را در حالت landscape قرار دهید
برای مشاهده بهتر عکس ها لطفا گوشی خود را در حالت landscape قرار دهید

Help | vrhouse.ir
|